Privacybeleid

GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Property Ideas kan gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Property Ideas, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Property Ideas verstrekt. Property Ideas kan de volgende gegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Berichtgegevens

WAAROM PROPERTY IDEAS GEGEVENS NODIG HEEFT

Property Ideas verwerkt uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten, tenzij anders is aangegeven.

HOE LANG PROPERTY IDEAS GEGEVENS BEWAART

Property Ideas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan:
– twee jaar, indien er geen overeenkomst met u is gesloten, en/of
– als de gegevens door ons gekoppeld zijn aan een project niet langer dan de duur van dat project, indien er geen overeenkomst met u is gesloten.

DELEN MET ANDEREN

Property Ideas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor:
– de uitvoering van een project;
– de uitvoering van een overeenkomst met u;
– om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Als Property Ideas uw gegevens deelt met derden, dan ziet Property Ideas erop toe dat derden zorgvuldig en vertrouwelijk om gaan met uw gegevens.

KLACHTEN OVER GEGEVENS, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, de gegevens kloppen niet meer of u wenst niet langer dat wij gebruik maken van uw gegevens, neem dan contact met ons op. Uw gegevens kunnen altijd uit onze bestanden worden gehaald als u Property Ideas hiertoe verzoekt.

BEVEILIGEN

Property Ideas neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorvuldigheid van handelen.